Online
82450 days on xHamster
23063M profile views
4895K subscribers
68465 comments left

Noli me tangere buod ng pag dating ni ibarra

Isa pa, anang Don hindi siya natatakot sa gagawin ng kura sapagkat maghapong kau-kausap ng Kapitan Heneralat ng Alkalde ng lalawigan si Ibarra. Dahil dito, naitanong ni Ibarra na sila ay nasa panahon pa ng edad Media.Nilapitan ni Ibarra ang mga dalaga at nagpaalam na ilang sandali siyang mawawala sapagkat mayroong nalimutang tipanan.Kausap ng Tiniente si Pilosopong Tasyo at nakasentro ang kanilang pag-uusap na nagbibitaw na ang Don sa kanyang tungkulin.Danga’t nalamang hindi tinanggap ng alkalde ang pagbibitiw nito. Nagsimula na ang palabas sa pamamagitan ng tambalang tinig nina Chananay at Marianito ng ‘Crispino dela Comare’.

Ngunit, hindi sumunod ang Don at sinabing hindi niya magagawa ang gayon sapagkat nag-abuloy ng malaki si Ibarra. May ilang tao na lumapit kay Ibarra at sinabing huwag pansinin ang paglisan ng kura, sapagkat ang mga ito ang nagsasabing si Ibarra ay eskumulgaldo.Pero, hindi pinagbigyan ang kahilingan ng mga sibil at natapos na ang dula. May dalawang sibil na hinagad ang mga musikero upang pigilin ang palabas pero ang mga ito ay nahuli ng mga kuwadrilyero na katulong ni Don Filipo. Walang tigil naman sa kauusal ng letania sa latin si Tiya Isabel.Ang mga sibil na inihatid ng mga kuwaddrilyero sa tribunal ay pinagbabato ng mga tao. Pinakiusap ni Ibarra si Elias na puntahan ang mga kalalakihang nagbabalak ng masama.Kahit na napatapat ang prusisyon sa bhay ni Donya Consolacion ay pinid na pinid.Nang umagang iyon, ang asawa na alperes at paraluman ng mga guwardiya sibil ay hindi nakapagsimba.

Napamaang ang sundalo, hindi niya sukat akalain na marunong ng Tagalog ang Donya.

Please or register to post comments
If spammers comment on your content, only you can see and manage such comments Delete all

Noli me tangere buod ng pag dating ni ibarra introduction

Noli me tangere buod ng pag dating ni ibarra

Recent posts